سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فریبا عسکریان – استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
یعقوب خضری – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سردار صدیقی – دانشجوی کارناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

چکیده:

کنترل هنجانات در برقراری و تنظیم مناسب تعاملات اجتماعی امری حیاتی است. احساسات ما بیانگر تعاملات اجتماعی ماست: بدان معنی افراددیگر ممکن است تحت دثیر احساسات ما واقع شوند. هیجان خواهی یکی از صفات شخصیتی افراد برونگرا بوده و با بسیاری از تعاملات اجتماعی مثبت و منفی افراد مرتبط است. این ایده که رفتار عاطفی دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد عبارت جدیدی نیست؛ با این حال، تنها به تازگی جرقه تلاش های سیستماتیک پژوهش در این زمینه آغاز شده است. از آنجائیکه تحت شرایط خاص، بسیاری واکنش های احساسی می تواند پیش بینی کننده ی رفتار باشد؛ هدف از تحقیق حاضر مقایسه ی میزان هیجان خواهی به عنوان یک صفت شخصیتی در تماشاگران تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز با افراد عادی می باشد.