سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمانه حاجی مشهدی – دانشجوی دکتری سازه های آبی،
میثم نوری موسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب، دانشگاه علوم و تحقیقات شوشتر
امین کرمی مقدم – کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی

چکیده:

وضعیت بارش – رواناب و روابط آنها برساختار زیست محیطی نظیر حوزه های آبریز تاثیر گذار می باشد. حوزه آبریز زیارت با مساحت km298/5 در جنوب شهر گرگان دارای پوششی غنی از منطقه جنگلی می باشد . در این راستا سعی شده است که باتهیه منحنی های IDF این حوزه هیدروگراف سیل در خروجی این حوزه به ازای دوره بازگشت های مختلف با مدل یک بعدی موج سینماتیک محاسبه شده و با نتایج مدل HEC – HMS مقایسه شود. نتایج حاکی از این بوده است که این دو مدل برای حوزه آبریز زیارت، برآورد خوبی از هیدروگراف سیل به عمل می آور ند. همچنین در مقایسه با روشهای تجربی برآورد دبی اوج سیلابها روش SCSجوابهای بسیار دقیق تری را ارائه می دهد.