سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی فتاحی – پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم و مدرس دانشگاه جا
علی اکبر نوروزی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

داده های دورسنجی به دلیل دید وسیع و یکپارچه، در برگرفتن بخش عمده ای از طیف الکترومغناطیسی و به روز بودن تصاویربرای تهیه نقشه های استفاده از اراضی و پوشش زمین مناسب می باشند. این تحقیق با هدف معرفی مناسب ترین روش تهیه نقشه های استفاده از اراضی و پوشش زمین با استفاده از داده های رقومی IRS,+ETM در منطقه دشت قم به وسعت ۱۸۳۸۵۳ هکتار انجام شدپس از تصحیحات لازم و پیش پردازش های اولیه تصاویر، اقدام به طبقه بندی داده ها به چهار روش مختلف گردید. نتایج نشان داد که بهترین نتیجه و بالاترین دقت بین چهار روش مختلف طبقه بندی برای تهیه نقشه پوشش زمین، مربوط به داده های سنجنده ETM+ و به روش حداکثر احتمال با دقت کلی ۸۳/۷۴درصد و ضریب کاپای ۰/۷۴ بوده است. البته دقت نتایج طبقه بندی به روش حداکثراحتمال در داده های سنجنده Liss III و همچنین ادغام دو سنجنده Liss III و Pan نیز نزدیک به دقت مزبور در داده های سنجنده ETM+ بود.