سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید جلال الدین موسوی راد – دانشگاه کردستان ، گروه کامپیوتر
فردین اخلاقیان طاب – دانشگاه کردستان ، گروه کامپیوتر
کاوه ملازاده – دانشگاه کردستان – گروه مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

در این مقاله، پنج رقم برنج با استفاده از ویژگی بافت طبقه بندی شده است. الگوریتم پیشنهادی شامل مراحل تحصیل تصاویر، قطعه بندی، استخراج ویژگی های بافت، انتخاب ویژگی ها، و طبقه بندی میباشد. دوازده ویژگی بافت از هر دانه برنج استخراج گردید. ممکن است بعضی از ویژگی های استخراجی زائد باشند و نقشی در بالابردن دقت طبقه بندی نداشته باشند؛ حتی ممکن است این ویژگی ها باعث پایین آمدن دقت طبقهبندی شوند. بنابراین نیاز به فرایندی وجود دارد تا بتواند بهترین ویژگی های طبقه بندی را بیابد. با استفاده از دو الگوریتم انتخاب جلورونده وانتخاب عقب رونده، ویژگی های برتر استخراج گردید. در نهایت با استفاده از شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان طبقه بندی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که طبقه بندی کننده وقتی بیشترین کارایی را دارد که نه ویژگی استخراج شده باشد و از شبکه عصبی استفاده شده باشد.