سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی منوچهرنجف آبادی – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حمید رحیمی اصفهانی – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

دراین مقاله مطالعه ای تحلیلی جهت کنترل سرعت در سیستم های سرو درایو دو جرمی ارائه شده است از بین انواع کنترل کننده ها کارایی چهارکنترل کننده ی PID,PI کنترل کننده ی نسبت تشدید (RRC) و همچنین ساختار ارتقا یافته ای از RRC با عنوان RRCE با یکدیگر مقایسه شده اند پارامترهای کنترل کننده براساس معیار انتگرال زمانی قدر مطلق خطا (ITAE) تعیین شده اند در کنترل کننده با ساختار RRC، در صورت استفاده از مبدلهای گشتاور با کارایی بالا، روند کنترلی بهتر از انواع دیگر انجام می شود همچنین انواع کنترل کننده های PID,RRC به جهت داشتن درجه ی آزادی بیشتر برای طراحی، نسبت به PI برتری دارند. همچنین ساختار RRCE با روند کنترلی مستقل از پهنای باند حلقه بسته ارائه می شود. در پایان مطالعه ی تفکیکی این کنترل کننده ها از نظر بازه ی پایداری با روش حاشیه ی بهره و فاز ارائه شده است.