سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زینب مبرمی – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه گیلان
منصور افشارمحمدیان –
رضا حسن ساجدی –
بهروز گلعین –

چکیده:

مرکبات در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان با تنشهای مختلف محیطی تولید می شوند یکی از مکانیسم های سازگاری افزایش سطح آنتی اکسیدانها جهت مقابله با تنشهای اکسیداتیو می باشد کمیت و کیفیت آنتی اکسیدانها ی موجود در مرکبات تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تنش دمای پایین قرار می گیرد انتی اکسیدانها با ممانعت از تشکیل رادیکال آزاد و یا جمع آوری آنها از سلولها در برابر اسیب اکسیداتیو محافظت می کنند. دراین تحقیق میزان حضور بتا کاروتن دربخشهای مختلف میوه شامل بخش رنگی خارجی پوست Flavedo بخش سفید درونی albedo و آب میوه juice چهار رقم از مرکبات شامل : پرتقال محلی سیاورس، پرتقال خونی، نارنگی انشو و لیموترش مازندرانی در شرایط کنترل و تنشهای دمایی 3 ، 0، 3-، 6-، درجه سانتیگراد اندازه گیری شد.