سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جمیله سیدیزدی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین فرمان – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران
جان دُر – دپارتمان فیزیک دانشگاه کنت انگلستان

چکیده:

رفتار متفاوت آب در مقایسه با مایعات دیگر همواره مورد توجه بوده است . قطعاُ نقش محیط در این رفتار ها از اهمییت ویژه ای برخوردار است . در محیط معمولی تاکنون سیزده شکل بلوری مختلف برای یخ شناخته شده است . در این تحقیق تغییر رفتارآب را در محیط های مقید برای محدوده ی دمایی وسیعی بررسی می کنیم . با استفاده از سیلیکای SBA-15 به عنوان محیط مقید نانومتری، همزمان سه ساختار بلوری یخ مشاهده کردیم .