مقاله مناسبات روحانيان با دولت در عصر صفوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1391 در جامعه شناسي تاريخي از صفحه 87 تا 116 منتشر شده است.
نام: مناسبات روحانيان با دولت در عصر صفوي
این مقاله دارای 30 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حکومت
مقاله دولت
مقاله روحانيان
مقاله صفوي
مقاله مشارکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعيان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاهده متن واکاوي رابطه ميان روحانيان، در مقام نيروي مهم اجتماعي، با دولت صفوي مي تواند ما را از درک بسيطي از رابطه به سوي درک دقيق آن سوق دهد. موضوع اين مقاله، مناسبات ميان دولت و روحانيان است، بنابراين فراز و فرود روابط ميان روحانيان و حکومت، شکل هاي مشارکت آن ها در سياست و چگونگي تحول آن در دوره صفوي و عوامل موثر بر اين تحول بازکاوي شده است. مناسبات ميان دولت و روحانيان بر اساس ديدگاه نظري چارلز تيلي به جامعه سياسي مطالعه شده است.در اين پژوهش، روش کتابخانه اي به کار رفته است. نتايج نشان مي دهد رابطه روحانيان با دستگاه سلطنت به سه شکل عضويت در دستگاه سلطنت، نفوذ در سياست و کناره گيري از دستگاه سياسي است و از ميان اين سه شکل، رابطه غالب عضويت در دستگاه سياسي است.