سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصیب ناصری –
نگین فتاحی –

چکیده:

در مقاله حاضر با استفاده نظریه اطلاعات کوانتومی روشی جدید برای انجام یک مناقصه عمومی امن ارائه می گردد. در این روش مناقصه گذار یک رشته حالت های کوانتومی عام GHZ رادر اختیار شرکت کنندگان در مناقصه می گذارد و شرکت کنندگان در مناقصه ( باب،چارلی و..و زاک ) پیشنهادهای خود را با اثر دادن عملگرهای کوانتومی بر روی ذراتی که در دست دارند ارائه می دهند.در اینجا خواهیم دید که در این روش اصول نظریه کوانتومی صحت مناقصه را تضمین میکند. همچنین روشهای ممکن نفوذ بررسی و امنیت پروتکل در مقابله با این نفوذها ارزیابی می گردد.