سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید حیدری زاده – استاد یار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
علی رضا شکیبائی – کارشناس ارشد اداره آبیاری شهرستان جیرفت

چکیده:

منطقه مورد تحقیق حاشیه شرقی روستاهای منطقه شهداد از استان کرمان می باشد که شدیدا تحت تاثیر حرکت تپه های ماسه ای است به منظور منشا یابی این رسوبات و سپس ارائه راه حلهای ممکن جهت جلوگیری از هجوم ان تحقیق حاضر به روش دانه سنجی ورسوب شناسی در 8 نقطه متوالی مسیر غالب باد منطقه انجام گرفته است نتایج با توجه به ارتباط میانگین قطر ذرات هریک از نقاط با فاصله از محل حمل و نتایج میکروسکوپی و XRD نشان میدهد که رسوبات بادی از ارتفاعات غرب منطقه که در فاصله 50 کیلومتری منطقه قرار دارند ب رودخانه های ابراهیم اباد ، دهنه غار، ملک اباد در فصلهای پرباران و سیلابی به منطقه وارد می شوند سپس در فصل گرما و با وزش باد رسوبات سست از هم جدا شده و به حرکت در می ایند عملیات بیابان زدایی با پوشش گیاهی واقع در ابتدای مسیر در روستاهایی که بصورت موانعی در سرراه ماسه ها قرا رداشته موثر بوده و اشکالمختلف تپه های ماسه ای را درمنطقه بوجود اورده است.