سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بیابان زدایی
محمدرضا حاجی هاشمی جزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بیابان زدایی
کورش شیرانی – دانشجوی دکتری ژئومرفولوژی
مجید اتشگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست

چکیده:

بیش از دو سوم مساحت ایران را اراضی خشک و نیمه خشک فراگرفته است فقر پوشش گیاهی دراین مناطق به باد این اجازه را میدهد که به راحتی خاک را کاوش کرده و سالیانه مقادیر فراوانی از خاک سطحی را با خود از نقطه ای به نقطه دیگر حمل کند بنابراین در فرسایش بادی جلوگیری از حرکت رسوبات در منطقه برداشت یک کار اساسی بوده و تثبیت مناطق برداشت تپه های ماسه ای نیازمند شناخت محدوده های برداشت میباشد بمنظور منشایابی تپه های ماسه ای در عشق آباد نیشابور از روش گام به گام استفاده شد. این کار طی دو مرحله انجام می گیرد. ابتدا جهت یابی مناطق برداشت و سپس مکانیابی برای جهت یابی قطاع برداشت منطقه مورد مطالعه ابتدا اطلاعات مربوط به بادهای منطقه با تکمیل پرسشنامه از ساکنین محدوده اطراف بدست آمد. سپس تصاویر ماهواره ای و عکسهای هوایی دوره های زمانی مختلف با یکدیگر مقایسه و در نهایت با کمک تصاویر ماهواره ای و بازدیدهای صحرایی مرفولوژی تپه های ماسه ای تعیین گردید. با مطالعه مرفولوژی عمومی وواحد تپه های ماسه ای می توان علاوه بر شناسایی جهت رسوبگذاری بادهای فرساینده و شکل دهنده میزان فعالیت تپه ها را نیز مشخص کرد. زیرا هرکدام از انواع تپه های ماسه ای می تواند اطلاعات زیادی در رابطه با فرایندهای رسوبگذاری در اختیار ما بگذارد.