سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پژمان هاشمیان – کارشد ارشد بالینی تربت جام

چکیده:

رضامندی بستر موفقیت و کامیابی است، هنر رضایت از زندگی بستری آرام برای پیشرفت فراهم می سازد ، رضایت اززندگی هنگامی شکل میگیرد که انتظار ما از زندگی واقع گرایانه باشد. امروزروشهای درمانی مبتنی برشناخت درمانی است، مهارت های زندگی و شیوه های رضامندی رونق زیادی در جامعه یافته و کتابهای زیادی از روانشناسان غربی ترجمهشده است،برخی آموزه ها همان آموزه های ائمه معصومین است ولی برخی متناسب با فرهنگ ما نیست. خوشبختانه دینآموزه های فراوانی در حوزه مهارت های زندگی دارد یکی از دغدغه های دین رضامندی از زندگی و یکی از رسالت هایآن آموزش مهارت های زندگی کردن است.بدیهی است که اگر مهارت های زندگی از یایگاه دین بیان شود هم تاثیربیشتری در مردم خواهد داشت هم بیشتر می توان به آن اعتماد کرد.شیوه های دینی آمیزه ای از شیوه های شناختی،عاطفی،رفتاری است که برعکس آموزه های بشری که که برایپاسخگویی آدرس غلط می دهد جامع نگری و دقیق و مطابق واقعیت است .این مقاله در دو بخش، باورهای رضامندی که نقش شناخت ها وباورها را در تصحیح انتظارات و احساسات تبیین می کندومهارت های مقابله با تنیدگی (استرس) برای کاهش بیماری روانی از دیدگاه قران کریم و معصومین(ع) بیان شده است.