سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد خیام – دانشجوی دکترای سازه دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
الیاس بهمقام – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

میخکوبی خاک یک روش تسلیح در جای خاک است که در دو دهه اخیر برای حفظ دیوارهای حفاری و ایستایی شیبها به صورت روز افزون به کار می رود.روش های طراحی که مورد استفاده قرار گرفته در اروپا عمدتا روش آلمانی و روش فرانسوی ودر امریکا روش davis می باشد. در حالت کلی این روشها از جا در آمدگی میخ و پایداری کلی دیوار میخ کوبی شده را کنترل میکنند. در این مقاله برای پایداری شیب های موجود و یا در حال گودبرداری از روش نیلینگ استفاده گردیده است. این روش شامل نصب آرماتورهای فولادی در فواصل نزدیک که متعاقبا توسط دوغاب سیمانی پوشانده خواهد شد، می باشد نیلینگ برای اجرای سازه های محافظ موقت و دائم قابل استفاده می باشد. در راستای استفاده موثر ازخاک مسلح ، استفاده از روشهای جدیدتری نظیر مهار بندی خاک و میخکوبی خاک معمول شده است . سیستم های مهاربندی و میخکوبی خاکجهت پایدارسازی و نگهداری سازه های خاکی طراحی می شوند، تا توسط المانهای کششی ، تغییرمکانهای سازه را محدود نمایند. اساس طراحی این عناصر بر مبنای انتقال بار از طریق اصطحکاک یا چسبندگی در ناحیه فصل مشترک خاک و مصالح تسلیح می باشد. از مزایای اجرای این سیستم ها ، امکان پایدار سازی دیوارهای خاکی بزرگ ، در زمان کوتاه و با مراحل اجرایی کمتر نسبت به سایر روشها و با مصرف کمترین هزینهمی باشد. استفاده از این سیستم ها در سازه های خاکی که شرایط اجرای این سیستم ها را دارند ، مستلزم یک تخمین دقیق از دوام و پایداری اجزایسازه در دراز مدت می باشد. اساس این سیستم بر مبنای کاربرد مصالح تسلیح کششی در ناحیه مقاوم خاک می باشد که در فاصله کمی نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند .سیستم های میخ کوبی شده قابلیت تحمل بارهای قائم استاتیکی و دینامیکی را دارا می باشند .از اینرو می توان از این سیستم جهت ساخت کوله پلها استفاده نمود .همچنین می توان از این سیستم جهت پایدارسازی و تعمیر سازه های خاکی موجود نیز بهرهبرد .در سیستم های میخ کوبی شده، مصالح تسلیح عموماً از میلگردهای فولادی که قابلیت تحمل نیروهای کشش و تا اندازه ای برشی را دارند تشکیل شده است.