سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا رهبر – مربی پژوهشی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سیدآهنگ کوثر – استاد پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس. شیراز
مریم زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اس

چکیده:

کمبود رنج افزای آب در بیشتر سال ها، فزونی بیش از اندازه آن در روزهایی اندک شمار، از ویژگی های مناطق خشک و نیمه خشک است . آب به عنوان ماده حیاتی بخش موجودات ز نده و از سویی دیگر به عنوان ماده مخرب هستی و نابود کننده زندگی آنها همواره مورد توجه انسان بوده است . تلاش خستگی ناپذیر بشر در مهار این ماده حیاتی از دیرباز مورد توجه بوده است . قسمت اعظم سرزمین ایران در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده است، که مواجه با کمبود آب می باشد. با عین حال باید توجه داشت که موقعیت و شرایط حاکم بر این مناطق به نحوی است که به آسانی می توان با انجام روش های ساده مهندسی این گونه اراضی را احیاء نمود . یکی از روش های ساده و عملی جهت مهار کردن هرزآبها و استفاده از آنها در امر کشاورزی و جلوگیری از خطرات ناشی
از سیل، گسترش سیلاب و بنای سد می باشد. خسارتهای مالی وارده از سیل هر ساله به میلیاردها ریال بالغ می گردد. زیان های جانی با معیارهای موجود قابل سنجش نمی باشد. پخش سیلابهای کوچک مانع از تجمع آنها و تشکیل جریانهای عظیم می گردد و ویرا نی های حا دث از سیل تحقق نمی پذیرد