سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا محمدی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود جزایری – گروه فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

باستفاده از روش PIC مسأله ناپایداری دو جریانی شبیه سازی شده است. شبیه سازی انجام شده از نظر زمانی مورد بررسی قرار گرفته و زمان اجرای برنامه سری این شبیه سازی تعیین گردید. قسمتی از برنامه سری که زمانگیر می باشد با استفاده از توابع MPI بصورت موازی درآمده است. زمان اجرای برنامه سری و زمان اجرای برنامه موازی بر روی سه و پنج پردازنده برحسب تعداد نقاط شبکه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.