سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه همتی – کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا(س) تهران،و کارشناس آموزش خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ملایر
مهناز قنبری حرم آبادی – کارشناس ارشد علوم اجتماعی و کارشناس مددکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)شهرستان ملایر و مدرس دانشگاه ملایر

چکیده:

در عرصه های جهانی، افراد نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان، منشاء تحولات بزرگی در زمینه هایصنعتی، تولیدی و خدماتی شده اند. چرخ های توسعه اقتصادی همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت درمی آیند. ارتقای کارآفرینی نه تنها برای سلامت اقتصادی لازم است؛ بلکه مدرکی برای حفظ، پیشرفت وایجاد شغل های جدید است. اغلب کارآفرینی را نوظهوری و تازگی در شکل تولیدات جدید وکشف وبهره برداری از تولیدات سودآور تعریف می کنند. در این راستا آموزش عالی می تواند درگسترش وتوسعه کارآفرینی با در نظر گرفتن منابع انسانی نقش عمده ای داشته باشد. با توجه به ضرورت و اهمیتکارآفرینی در جامعه و نقشی که دانشگاه در این زمینه دارد؛ کارآفرینی دانشگاهی در ایران با چالشهایی همچون : عوامل ساختاری و مدیریتی، عوامل مربوط به محتوا و روش های تدریس ،عوامل مربوطبه نظام ارزشیابی و … روبه روست . در این مقاله ابتدا به مفهوم کارآفرینی در دانشگاه ها و چالش ها وموانع کارآفرینی در نظام آموزش عالی پرداخته شد و در پایان نیز راهکارها و پیشنهاداتی برای چگونگیمواجهه با این چالش ها نیز ارائه گردید.