سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عارف رسولی – دانشگاه بوعلیسینا – دپارتمان مهندسی صنایع

چکیده:

مقاله حاضر با بررسی کارآفرینی تکنولوژیک با دیدی فرآیندمحور و با مطالعه موردی شرکتهای کارآفرین نانو در در ایران، درصدد استخراج موانع فرآیند کارآفرینی فناوری نانو ایران برآمده است . خلاصه موانع شناساییشده بهشرح ذیل می باشند :
عدم تأمین مالی مناسب این شرکتها مخصوصاً در مراحل اولیه تأسیس آنها، عدم وجود بستر قانونی مناسب حمایت ازمالکیت معنوی، ضعف فرهنگ کارآفرینی و آکادمیک، ضعف آموزشهای کارآفرینی، کمبود تحقیقاتی با قابلیت کاربردی و تجاریسازی، کمبود مدیریت دارای تجربه در تأسیس شرکتهای تکنولوژیمحور، ضعف بازاریابی در محیط خاص محصولات تکنولوژیک، کمبود متخصص فنی نانو و شبکهسازی ضعیف بین کارآفرینان، محققان و سرمایهگذاران .