سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

الهام خواجه پور – مربی، دانشکده هنر و معماری صبا، دانشگاه شهید باهنر کرمان
جواد رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده هنر و معماری صبا، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در برهه های زمانی مختلف جوامع انسانی به سبب بلایای طبیعی و یا جنگ دچار بحران هایی شده اند و این بحران ها دو نیاززیربنایی انسان یعنی ایمنی و امنیت را به مخاطره می اندازد. هم اکنون در شهرها و کشورهای مختلف برای پاسخگویی به ایننیازها برنامه ریزی هایی مدون انجام شده است که زمینه توجه به پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی را بیش از پیشپدیدآورده است. این نوشتار با بهره گیری از روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی سعی دارد به شیوه توصیفی- تحلیلی پس از ارائه ی تعریفی تدقیقی از پدافند غیرعامل به بررسی برخی از تجربیات و سوابق آن در کشورهای مختلف دنیا و ایران بپردازد ودر پایان با توجه به این تجربیات برخی از راهکارهای پدافند غیر عامل را تبیین نماید.