سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد کافی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت- بی
پویا تدین – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت- بی
مریم رمضانی – استادیار – دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت- بیرجند

چکیده:

روند رو به رشد استفاده از منابع تولید پراکنده سبب شده است، مطالعات متنوعی در زمینه طراحی و بهرهبرداری سیستم قدرت در حضور این منابع انجام شود. در این مقاله به تعیین مکان، ظرفیت تولید و تعداد منابع تولید پراکنده با اهداف کاهش هزینه بهرهبرداری منابع تولید توان (ژنراتورها و منابع تولید پراکنده )، کاهش آلودگی تولیدی ناشی از ژنراتورها، کاهش تلفات اهمی سیستم و کاهش هزینه های نصب و راهاندازی منابع تولید پراکنده پرداخته شده است . قیود در نظر گرفته شده، شامل بارگذاری خطوط، ولتاژ باسها و حدود توان تولیدی ژنراتورها میباشد. مدل ریاضی پیشنهادی با استفاده از ویرایشی از الگوریتم ژنتیک چند هدفه حل شده است. نتایج مطالعات بر روی شبکه 30 باسه IEEE ارائه گردیده است.