سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان عموقربان – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان
فردین خیراندیش – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان

چکیده:

یک نانو میله معلق الاستیک (پل) را تحت تراکم طولی در نظر می گیریم. تراکم را می توان برای تنظیم پتانسیل برای جابجایی عرضی میله از رژیم چاه هارمونیک به چاه دوگانه به کار برد. چنانچه جدایی ما بین دو انتهای نانومیله را طوری تنظیم کنیم که سامانه آن سوی ناپایداریها پایدار بماند. در این صورت برای حرکتهای عرضی یک چاه پتانسیل دوگانه ایجادخواهد شد. دو کمینه در منحنی انرژی پتانسیل دو حالت کمانش یافته ممکنرا در جابجایی نسبی معینی توصیف می کنند وسامانه می تواند تحت تاثیر افت و خیزهای گرمایی و یا تونل زنی کوانتومی از یکی به دیگری تغییر کند.