سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خالد سعیدی – گروه فیزیک دانشگاه کردستان
عبدالله حسینی – گروه فیزیک دانشگاه کردستان

چکیده:

مکانیک کوانتومی ابر تقارنی را برای ذراتی با جرم وابسته به مکان تعمیم داده و بعضی از اثرات این تعمیم را بدست می آوریم .