سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شادی امینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده:

هنر مقدس ، هنری است که صورتش بینش روحانی خاصی را منعکس می کند و صور هنر مقدس در مکان های قدسی تجلی می یابد . مکان هایی که ، ارتباط زمان و مکان با قدسیت را نمود می بخشند . آنجه در اینجا مورد سوال است ، عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری این اماکن و تاریخ پیدایش آن ها می باشد . پدیدار شناسی تاریخی معماری قدسی از آن جا که محملی برای شکل گیری معماری دوران بعد می باشد اهمیت می باشد . پدیدار شناسی تاریخی معماری قدسی از آن جا که محملی برای شکل گیری معماری دوران بعد می باشد اهمیت می یابد . در این زمینه تحقیقاتی پیرامون مفهوم تقدس صورت گرفته ولی در شرایط شکل گیری اماکن مقدس ابهاماتی وجود دارد . در این پژوهش با مطالعات کتابخانه ای و بررسی آرا و نظرات اندیشمندان ، ابتدا تعریفی از هنر و مکان مقدس ارائه گردد و سپس به شناخت مولفه های شکل گیری اماکن مقدس پرداخته شود . در اینجا ویژگی های معابد ، به عنوان نمونه ارزشمند تجلی هنر قدسی در ادیان مختلف ، بررسی می شود . با ریشه یابی مکان های مقدس و مولفه های تاثیر گذار برآن ، می توان ارزش های نخستین هنر قدسی را احیا نمود.