سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

بنفشه ترکی – دانشجوی امداد در سوانح
فاطمه فلاحتی – دانشجوی امداد در سوانح
فائزه پیرانی – دانشجوی امداد در سوانح
علی نقینی – دانشجوی امداد در سوانح

چکیده:

بروز بحرانهای طبیعی و غیر طبیعی دولتها را به طور جدی با مشکلاتی روبرو می سازدو خسارات وارده از این بابت بسیار زیاد است بطوریکه ایران رتبه ششم را در میان کشورهای بلاخیز داشته و خساراتی بالغ بر ۲۱۵۷ میلیارد دلار را در این راستا متحمل شده است.
همراه با توسعه مشکلات بسیاری گریبانگیر شهرهای بزرگ ازجملهتهران شده است عبور گسل های اصلی و فرعی از شهر تهران وجود لوله های گاز، پمپهای بنزین، انبارهایمواد منفجره و سایر منابع خطر زا موجبتشدید خطر شده است و این شهر را در آستانه یک بحران جدی قرار داده است. عواقب ناشی از زلزله بزرگ با بزرگای ۷-۹ ریشتر در دوره بازگشت زلزله شهری با ۲ میلیون جمعیت در روز و ۱/۵ میلیون جمعیت در شب بسیار اسفناک خواهد بود.
در این میان منطقه ۱۵ شهر تهران بعنوان یکی از مناطق قدیمی و آسیب پذیر دارای ویژگیهای خاص می باشد که از جمله می توان به تراکمبسیار بالای جمعیت ۱۱۶۷۷/۳ نفر درکیلومتر مربع و بافت فرسوده منطقه و غیره نامب رد. که در صورت فعال شده گسل شمال ری خسارت سنگینی به این منطقه وارد خواهد شد. دراین منطقه به بررسی شهرک قدس و اسلام از نظر مکان یابی بهینه اسکان اضطراری در این محدوده می پردازیم.
با استفاده از سیستم GIS به بررسی ۵ فاکتور می پردازیم:
۱٫ نوعکاربری و تقسیم آن به ۴ نوع کاربری مسکونی، تجاری، فضای سبز که وسعت آن به عنوان عامل مثبت درمکان یابی در نظر گرفته شد.
۲٫ میزان ارتفاعو شیب که هرچه کمتر باشد نقش آن در مکان یابی مثبت تر است.
۳٫ فضای سبز که هرچه وسیع تر باشد نقش آن در اسکان مهم تر است.
۴٫ گسل که دوری از گسل به عنوان عامل مثبت در نظر گرفته شد.
۵٫ جاده ها که دسترسی به جاده های اصلی به عنوان عامل مثبت در نظر گرفته شده است.
پس از Georefrence کردن این فاکتور ها ونهایتا merg آنها مکان مناسب جهت اسکان اضطراری مشخص شد. ۳ مکان مناسب اسکان اضطراری و برپایی camp پارک والفجر و دو فضای سبز مشخص شده در روی نقشه ۱ مشخص شد.