سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدهادی کریمی تفتی – مربی و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز
نرگس حیدریان دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز

چکیده:

بهبود ولتاژ و کاهش تلفات شبکه های توزیع، از جمله مسائل مهم مورد توجه شرکت های توزیع است. جایابی بهینه سکسیونرها (باز آرایی) و خازنهای موازی بهمراه تعیین ظرفیت بهینه خازنها، نقش مهمی در بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات سیستم توزیع ایفا می کند. این مقاله روشی برای جایابی بهینه سکسیونرها و ریکلوزرها در شبکه های توزیع را بیان می کند. در بسیاری از شبکه های توزیع واقعی شرایطی بوجود می آید که برای بهبود سطح قابلیت اطمینان شبکه های توزیع از دیدگاه بودجه مالی محدودیت هایی وجود دارد به طوریکه طراح نمی تواند بیشتر از میزان منبع مالی در دسترس برای بهبود قابلیت اطمینان هزینه کند در اینجا با درنظر گرفتن ملاحظات فنی و اقتصادی و اهمیت نقاط بار، مساله جایابی سکسیونرها روی یک شبکه توزیع شامل چند فیدر فشار متوسط در شرایط مختلف مدل سازی شده است. برای حل مدل های پیشنهادی از الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزار بهینه سازی استفاده شده است. در ادامه نحوه مدل سازی موضوع و بهینه سازی مسأله در قالب الگوریتم ژنتیک تشریح می گردد.