سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محسن شایسته بقال رضازاده – مدرس، موسسه آموزش عالی فردوس، گروه معماری و هنر،مشهد، ایران
کاظم خراسانی – مربی پایه هشت، موسسه آموزش عالی فردوس، گروه هنر، مشهد، ایران
مریم نوروزی شنبه بازاری – دانشجوی رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن وشفت
مجید آهویی – کارشناس معماری

چکیده:

امروزه با توجه به رشد فکری و آگاهی عمومی ملت های جهان ، نفوذ و سلطه و به دست آوردن مستعمرات از راه لشکرکشی های نظامی به آسانی امکان پذیر نیست و درصورت اجرا هزینه های زیادی بر مهاجمان تحمیل می کند به همین سبب بیش از یک قرن است که استعمارگران روش نفوذ در کشورها را تغییر داده اند و از طریق سیاست های فرهنگی ( با عناوین تبلیغ مذهبی، رواج تکنولوژی، انجمن های خیریه، ترویج بهداشت و…) تلاش می کنند به اهداف شوم خود برسند برهمین اساس در این تحقیق به بررسی علل و عوامل به وجود آمدن تهاجم فرهنگی ، اهداف و روش های مقابله با آن پرداخته و با بررسی اجمالی این موضوع جهت ایجاد الگوهای مناسب فرهنگی پیشنهادهایی اراده گردد و سپس در آن به بررسی روند حرکتی و ویژگی های معماری اسلامی و ایرانی پرداخته ایم تا به توان از این طریق شناخت بهتر ویژگی های فرهنگی این سبک های معماری راهکاری قابل استفاده جهت طراحی و ساخت بنا براساس ویژگی های هر دوی این سبک های معماری ارائه کنیم