سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید بیات – کارشناس ارشد سیاستگذاری عمومی – دانشگاه تهران

چکیده:

گذر از مدیریت یکپارچه و رفتن به سمت مدیریت محله ای به تبع از نیازهای اساسی در امر مدیریت شهری می باشد. این امر از مجرای تمرکززدایی امکان پذیر خواهد بود. این مقاله در جستجوی پایه هایی برای شکل گیری مدیریت محله ای در محله های شهر تهران بر خواهد آمد. سیستم حاصل از طرح ناحیه محوری شهرداری تهران از طرفی و وجود عنصر شورایاری ها در سطح نواحی و محلات شهر تهران، دو پایه را برای فرضیه ما فراهم خواهند کرد که در چارچوبهای تمرکززدایی در پی تحلیل آنها و بررسی فرضیه خود بر خواهیم آمد، تا بدین سان توجیهی برای تحقق مدیریت محله ای در سطح شهر تهران فراهم آید