سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی رئوف – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه شیراز
مینا سجادی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه شیراز

چکیده:

در برخی شبک ه های قدرت به دلیل ضعف در شبک ه انتقال، بازار به چند ناحیه تقسیم می شود. با توجه به اینکه دلیل بروز این دسته بندی وقوع تراکم بر روی خطوط انتقال است، این مقاله با لحاظ کردن هر دو ویژگی فازی و احتمالی برای بار، روشی جدید مبت نی بر فازی مونت کارلو پیشنهاد می دهد وسعی در تشخیص خطوطی دارد که معمولاً متراکم خواهند بود. پس از این مرحله با به کارگیری شاخصی از قیمت در گر ههای مختلف و با استفاده از روش دسته بندی فازی، شینهای شبکه در چند گروه دسته بندی خواهند شد . پیاده سازی روش بر روی شبکه 30 شینه نتایج مناسبی به همراهداشته است.