سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا سلمان زاده – کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سمانه خان احمدلو – کارشناس ارشد مهندسی معماری پایدار، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تاثیر استفاده از تکنولوژیهای نوین بر کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای آینده و طراحی آنها موضوعی است که در دهههای اخیر توجه محققان را به خود جلب نموده است. در سالهای اخیر تحقیقات گستردهای در زمینه معماری پاک و انرژیهای تجدید پذیر صورت گرفته است. در این میان فناوری نانو جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است. در این مقاله با توضیحی کلی و اجمالی در معرفی نانو تکنولوژی و نانو موادها، اثرات این مواد بر کاهش مصرف انرژی بیان گردیده و در نهایت محصولاتی که به طور کاربردی در کاهش مصرف انرژی یا افزایش بهرهوری و جلوگیری از اتلاف انرژی موثر هستند، معرفی گردیده است.