سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی راهی – کارشناس ارشد مخابرات، سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی ندسا
محمود سعادت – کارشناس ارشد مخابرات، سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی ندسا

چکیده:

امروزه تردد کشتیها در دریاها به منظور جابجایی وسایل و تجهیزات رشد چشمگیری داشتهاست، به طوریکه ناوبری امن و بیخطر به یک موضوع اساسی تبدیل شدهاست. آشکارسازی و دستهبندی کشتیها به منظور جلوگیری از تصادفات دریایی در ناوبری امن دارای اهمیت فراوانی است. مانیتورینگ کشتیهای دیگر و کسب اطلاعات آنها از طریق پردازش تصویر یکی از روشهایی است که میتوان از آن بهره جست. در این مقاله پس از تهیهی تصاویر دریایی با بکارگیری یک سیستم تصویربرداری، با استفاده از پردازشهای تصویری و استخراج خصوصیات شکلی کشتی با کمک گشتاورهای نامتغیر به همراه شبکهی عصبی پرسپترون چند لایه روشی ارائه شده است که به کمک آن بتوان کشتیها را دستهبندی نمود. از ویژگیهای روش بکار برده شده در این مقاله میتوان عدم حساسیت به تغییرات محل، اندازه و دوران جسم و سرعت کافی هنگام پردازش اشاره نمود. هدف از این مطالعه افزودن یک سیستم پردازش تصویری به دیگر وسایل مرسوم ناوبری بودهاست.