سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده ساجده افقه – دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین عباسی – دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین حکیمی پژوه – گروه فیزیک دانشگاه الزهرا

چکیده:

با استفاده از روش بسط اختلالی، معادله ی شرودینگر غیر خطی برای مطالعه ی ناپایداری مدولاسیونی امواج غباری یون-صوت با دامنه مشخص در پلاسماهای غباری، محاسبه شده است. الکترون های ابر گرم با توزیع کاپا، یونها شاره ای و سرد و ذرات غبار با بار منفی و ساکن فرض شده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که این امواج همواره بطور مدوله ناپایدار خواهند بود.