سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس شیری – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
عباس شولایی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران

چکیده:

در این مقاله نتایج جدیدی از محاسبه نیروهای مغناطیسی بین سیم پیچهای استوانه ای به روش مش بندی سطوح مقاطع ارائه می شود. این روش از آن جهت دارای اهمیت است که تنها با دانستن ابعاد ظاهری سیم پیچه ا و تعداد دور شان، می توان نیروی بین آنها را در فواصل و جریانهای مختلفمحاسبه نمود . اثر تقسیم بندی سطح مقطع سیم پیچها به قسمتهای مختلف در روش مذکور بر روی دقت محاسبات نیرو مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج بدست آمده نشان می دهد که تقسیم سطح مقطع سیم پیچها در جهت شعاعی خطای کمتری در مقایسه با تقسیم بندی در جهت محوری در محاسبات ایجاد می کند . برای ارزیابی میزان دقت محاسبات، سیم پیچهایی با ابعاد مشخص و دقیق ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفت ه اند که نتایج حاصل از آن نتایج محاسبات را تأیید می کند.