سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جلیل ابراهیمی باران – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی
عبداله بابایی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
محمد نادری مهابادی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

مدل SCOR چارچوبی منحصر بفردی را ایجاد می کند تا انواع فرایندهای موجود در زنجیره تامین یکپارچه گشته و بصورت استاندارد، ارتباط بین اعضاء زنجیره تامین و بهبود عملکرد و اثر بخشی مدیریت زنجیره تامین، تضمین شود. در این راستا فرصتهای کسب مزیتها، قابل دستیابی گشته و با استاندارد سازی ارزیابی فرایندها و هدف گذاری استراتژیک و استفاده از تجارب گذشته فرایند مورد نظر، نزد خود یا شرکتهای رقیب، و بهره گیری از بهترین آنها، با بهبود مستمر در فرایندهای خویش، به اهداف استراتژیک خود نایل شوند.
در این مقاله سعی شده است تا نحوه استقرار و عملیاتی شدنSCORشرح داده شود. برای این منظور استراتژی های مختلف تولیدی در زنجیره تامین، بعنوان مثال، برای ارایه چگونگی تطبیق آن با انواع استراتژی ها آورده شده است.
تغییر در فرایند زنجیره، حتی فقط یکی از حلقه های آن بر عملکرد و کارایی کل زنجیره تاثیر مستقیم دارد. و می توان با استاندارد نمودن فرایندها، که از مزایای استفاده از SCORاست، به یک استاندارد عملی برای ارزیابی زنجیره تامین دست یافت.