سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید صالحی فیروزآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

چکیده:

این مقاله تلاشی است برای تبیین رابطه معماری و سازمانی با مدیریت زنجیره تامین و تعین همپوشانی مفاهیم موجود در این موارد، برای این منظور ابتدا مفهوم معماری سازمانی و ابعاد و مراحل آن توضیح داده می شود و انواع چارچوبهای معماری سازمانی در قالب جدولی مقایسه اجمالی می شود اهمیت این قسمت در مشخص نمودن محدوده عملکردی معماری سازمانی می باشد و نقش سیستم های ERP در معماری سازمانی پررنگ می گردد. در ادامه زنجیره تامین به صورت مجمل تعریف و ویژگیهای آن بیان خواهد شد و نقش سیستم های اطلاعاتی در زنجیره تامین ارزیابی شده و با مشخص شدن افزایش حوزه کاری سیستم های ERP در جهت پوشش فرایندهای زنجیره تامین، اصطلاح eSCM مورد تعریف خواهد گرفت دراین باره پیشنهادی از طرف نگارنده در ارتباط با بازتعریف مفاهیمی چون معماری سازمانی و زنجیره تامین مطرح می گردد که به عنوان اولین نتیجه مقاله می باشد سپس بعنوان یک مورد کاربردی سعی خواهد شد برمبنای پیشنهاد بازتعریف معماری سازمانی نحوه کاهش اثرشلاقی در زنجیره تامین در قالب مقدمه یک فرضیه یا پیشنهاد با عنوان کاهش بسامد اختلالات اثر شلاقی در زنجیره با استفاده از پروتکلهای هم عرض در معماری سازمانی از طرف نگارنده بیان شود که می تواند دومین نتیجه گیری بحث محسوب گردد.