سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تهویه صنعتی و بهداشتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرزاد خراسانی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

بالانس سیستمهای کانالکشی تاسیسات HVAC اصولاٌ به دو روش قابل انجام است الف : روش سعی و خطاTrial&Error ب : استفاده از مدل هایFederspiel و Walton و معادلات جریان سیستمهای کم فشار و حل آنها شروع کار با بررسی نقشه ها وشماره گذاری روی نقشه آغاز شده و سپسCFM دریچه ها و مجراها در فرمTAB طراحی شده(فرم شماره 1) وارد می شود. مشخصات هوارسان بررسی و موارد مورد نیاز مانندCFM و فشار استاتیک ثبت می شود. در صورتیکه فضا دارای تخلیه نیز باشد ف ن تخلیه روشن ومقدار CFM کانال اصلی می بایستی توسط اندازه گیری عرضی پیتوت مطابق نقشه کنترل و تنظیم شود.پس از بررسی نقشه ها تمامی اجزاء در محل پروژه کنترل و از باز بودن دمپرهای دستی و اتوماتیک اطمینان حاصل می شود. وضعیت ورودی و خروجی فضاها بررسی واگر لازم است باز باشند در حالت کاملاً باز قرار خواهند گرفت. در صورتی که فن هوای تازه در خارج از سیستم هوارسان باشد می بایستی روشن شود. مقدار هوای تازه روی محل انشعاب اصلی رایزر هوای تازه توسط انداز هگیری عرضی لوله پیتوت تنظیم م یشود. جریان کانال اصلی در خروجی هوارسان ثبت شود. در صورتی که از 10 درصد مقدار طرح بیشتر بود حتی المقدور با دمپر دهانه خروجی هوارسان تنظیم شود. کل سیستم بررسی کامل و در صورت وجود مشکل رفع گردد. ورودی و خروجی ها بررسی و در صورت وجود نشتی ترمیم میشود