سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رامین محمدی – کارشناسی ارشد قدرت دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیایران
مهرنوش نظری – کارشناسی قدرت دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیایران
سیدمحمدتقی بطحایی – دانشیار دانشکده برق دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیایران

چکیده:

خطوط انتقال به عنوان یک منبع نویز بوده و منجر به ایجاد تداخل در سیگنال های رادیویی و تلویزیونی و نویز صوتی می گردند . لذا بایستی در طراحی خطوط انتقال انرژی خط را به گونه ای طراحی کرد که در خارج از حریم، نسبت سیگنال به نویز برای تجهیزات از محدوده مجاز تجاوز ننماید. در این رابطه نرم افزاری ته یه شده است که توسط آن می توان مقادیر تداخل رادیویی و تلویزیونی و نویز صوتی را در فواصل مختلف از محور برج و در ارتفاع متفاوت از سطح زمین و در شرایط آب و هوایی گوناگون بدست آورد . وبا توجه به آن محدوده مناسب را جهت جلوگیری از تداخلات و ایجاد نویز تعیین کرد. در ادامه ضمن معرفی نرم افزار به شبیه سازی خط امیرکبیر رجایی و اعتبار سنجی آن با مقادیر اندازه گیری شده کتابEPEP . نمونه کتاب مرجع epri پرداخته است.