سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سجاد روانخواه – دانشگاه یاسوج، یاسوج
صادق حسین زاده – دانشگاه یاسوج، یاسوج
سیدمحمدباقر قرشی – گروه فیزیک دانشگاه یاسوج، یاسوج

چکیده:

مقدار ثابت مادلونگ در نظریه ی مربوط به بلور های یونی از اهمیت خاصی برخوردار است محاسبه این ثابت برای بدست آوردن انرژی مادلونگ در بلورهای یونی ضروری است برای خط بی پایانی از یونها محاسبه این ثابت راحت است اما برای حالت سه بعدی که معمولاً از روش همگرایی سری ها استفاده می شود دشوارتر است . نرم افزاری که جهت بدست آوردن این ثابت برای بلورهای یونی مکعبی مرکز سطحیFCC نوع NaCl و مکعبی مرکز پرBCC نوع CsCl تهیه شده بسیار راحت تر از حل سری های پیچیده بوده و به آسانی با دادن اعداد مختلف که بیانگر تعداد صفحات بلور می باشد و رسم نمودار می توان همگرایی جملات مربوط به این ثابت را بدست آورد