سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهاب زارعی – کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدمهدی دماوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

با گسترش روز افزون صنعت ، انسان مدرن امروزی از فضاهای معنوی فاصله گرفته ما برآنیم انسان را به این فضاها و به اصل خویش برگردانیم ،مسجد از ارکان ارزشمند جامعه بوده و هست این نهاد اجتماعی با نقش تعالی دهندگی روحی،روانی و فرهنگی کاربران خود می بایست مورد توجه بیشتری واقع شود،با تحلیل های انجام شده روی بنای مساجد جدید به این نتیجه رسیدیم که نشانه های مسجد رو به فراموشی هست حال انکه مساجد با نشانه هایش قابل شناسایی می باشد.در روند این مقاله نشانه های مسجد باز شناخته خواهد شد و به تغریف و تفسیر هر یک میپردازیم.