سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد خانش پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

دراین مقاله نشانه های صحرایی تورم خاک بطور مجزا مورد بررسی قرارگرفته است اهمیت بررسی های صحرایی به حدی است که بدون انجام دقیق آن امکان نتیجه گیری غلظت از ازمایشات ازمایشگاهی وجود دارد پس ازبررسی نشانه های صحرایی تورم خاک این نتیجه حاصل شد که غالبا خاکهای متورم شونده دارای رنگ مشخصی نبوده و درآب و هوا و توپوگرافی خاصی دیده نمی شوند ویژگی منحصربفرد مناطق با خاکهای متروم شونده وجود گیلگای و پایین بودن سطح آب زیرزمینی درآنها و سختی بالای خاک های متروم شونده آنها درحالت خشک است.