سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایرج سلطانی – هیأت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

تعالی و بالندگی سرمایه انسانی در سطوح مختلف زیربنای سرآمدی سازمان است ایجاد بنیادهای سرآمدی کار ساده ولی ادامه و ارتقا آن کار سخت و مشکلی است در این راستا بایستی با ساز و کارهای مناسب زمینه‌های دوام و ارتقا سطح تعالی فراهم شود. کارکنان پرورش یافته و بالنده محور سرآمدی سازمان هستند. بنابراین لازم است روی بالندگی و سرآمدی کارکنان کار جدی و نظام یافته صورت گیرد. یکی از استانداردهایی که بصورت یکپارچه و نظام‌مند زمینه‌های ایجاد و ادامه تعالی و پرورش کارکنان را فراهم می‌کند استاندارد سرمایه‌گذاری روی کارکنان است. استاندارد سرمایه‌گذاری روی کارکنان در خلال سال 1990 توسط مؤسسه آموزش ملی نیروی کار انگلستان ایجاد و مبتنی بر چهار اصل کلیدی شامل تعهد، برنامه‌ریزی، عمل و ارزیابی است ،در مقاله حاضر آخرین ویرایش آن که در سال 2005 تدوین شده است بیان و چهارچوب کلی استاندارد به همراه اصول و شاخص‌های مربوطه تبیین و مبانی مقایسه استاندارد قدیم و جدید بیان و سپس مراحل استقرار آن در یکی از شرکت‌های بزرگ صنعتی بیان خواهد شد. بنابراین مطالب زیر در مقاله مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد.1- چهارچوب ادراکی استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان مشتمل برای ده مولفه2- اصول اسامی استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان مشتمل بر 1-2- اصول سه گانه2-2- شاخص های ده گانه3-2- شواهد و زیرشاخص های 39 گانه3- همپوشی استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان با مدل تعالی E.F.Q.M 4- مدل عملیاتی پیاده سازی استاندارد IIP