سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعیده ایمانی مقدم – دانشگاه صنعت نفت، محقق، آبادان، بوارده شمالی، مرکز تحقیقات دانشکده
عماد رعایایی – شرکت ملی نفت ایران، معاون طرح های مطالعاتی مدیریت پژوهش و فناوری
امیرعلی رضازاده – دانشگاه صنعت نفت، دانشجوی مهندسی ایمنی و حفاظت فنی، آبادان
مجتبی میردریکوند – دانشگاه صنعت نفت، محقق، آبادان، بوارده شمالی، مرکز تحقیقات دانشکده

چکیده:

تعمیرات، از مهم ترین فرآیندهای اجرایی در طول عمر یک واحد صنعتی است زیرا دستگاه ها گاهی از حالت پایدار خود یعنی از شرایطی که برای سیستم طراحی شده و قرار است در آن کار کند، خارج می شوند. بالطبع امکان روی دادن هرگونه حادثه ی بالقوه ای از لحظه ی خارج شدن دستگاه از سیستم تا پایان فرایند تعمیر و راه اندازی مجدد وجود دارد. زیرا ممکن است که تمام لایه های حفاظتی که برای واحد مذکورکه از منظر طراحی پیش بینی شده، جدا شده باشند. مقاله ی پیش رو قصد دارد تحقیقات انجام شده بر روی استاندارد 147/1910OSHA ، جهت کنترل خطرات بالقوه ناشی از آزاد سازی انرژی حین تعمیرات را مورد بررسی قرار دهد و تکنیکی با هدف ایزوله ساختن سینتیک فرایندی یا انرژی پتانسیل الکتریکی، حرارتی، هیدرولیکی، و گرانشی دستگاه در حال تعمیر را معرفی نماید. نتایج به دست آمده بر لزوم اجرای تکنیک نوین در تعمیرات موسوم به LOTO تاکید دارد که این روش کار تعمیراتی در شرکت پتروشیمی برزویه در تابستان سال 89مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا اقدامات کنترلی و نیازمندی به تحلیل مناسب و توجه به نکات در حین تعمیر و نگهداری شرح داده شده و پس از آن به چگونگی اجرای تعمیرات بر روی دستگاه ها که سابق در صنعت نفت انجام می گرفته پرداخته شده و در نهایت نیز مدل و تکنیک رشدیافته ی کنونی بررسی گردیده است.