سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه میرزایی – دانشجوی رشته مدیریت جهانگردی موسسه آموزش عالی گنجنامه همدان
نسترن رسولی – مدرس موسسه آموزش عالی گنجنامه همدان

چکیده:

در مقاصد گردشگری شرایط اقلیمی و نوع آب و هوا به عنوان یکی از عوامل مؤثر در روند گردشگری محسوب می شود؛ به طوری که می توان این عامل را به عنوان دلیلی برای جذب گردشگری و همچنین محدود کننده آن به شمار آورد. استان همدان از شهرهای مورد توجه گردشگران دارای آب و هوای نیمه خشک سرد بوده و رژیم بارندگی آن از تیپ اقلیم مدیترانه ای است. در نتیجه ی وجود کوه های مرتفع، رودخانه ها و چشمه سارهای فراوان و پرآب و پستب بلندی های زیاد دارای آب و هوای متغیر است به طوری که زمستان های آن استان سرد و پر برف و تابستان های آن معتدل است. آمارهای مربوط در زمینه ورود گردشگران به این استان نشان دهنده ی آن است که میزان ورود گردشگران دارای فراز و فرود می باشد و بر حسب ماه های سال متغیر است. در فصل تابستان بیشترین ورود گردشگر را شاهد هستیم در صورتی که در فصل زمستان با کاهش شدید گردشگران در شهر مواجه می شویم. می توان گفت این روند بدون ارتباط با شرایط آب و ه وایی این استان نیست و باید گفت که استان همدان با یکی از موانع توسعه گردشگری به عنوان فصلی بودن تقاضای گردشگری همراه است. در این مقاله با ارزیابی شرایط اقلیمی استان همدان می کوشیم فصل های پر تقاضای گردشگری و فصل هایی را که تقاضا برای گردشگری این استان کم است را شناسایی کنیم و برای فصل کم تقاضا جهت ورود گردشگر به این استان راهکارهایی ارائه دهیم.