سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالقاسم سلطانی – دانشجوی دانشگاه آزاد قاینات
راضیه احمدی شاهرخت – کارشناس معارف اسلامی مدیروفرمانده پایگاه بسیج دانش آموزی دبیرستان د
محمود سلطانی –

چکیده:

نخستین بسترتقویت روحیه ی عبادت به خصوص نماز درانسان خانواده است خانواده خصوصا والدین نخستین مرکز و کانون تعلیم و تربیت فرزندان است اگرفرزنددرخانواده ای رشد یابد که به دین و احکام علمی آن مومنانه و عاشقانه اهتمام ورزند و به آموزه های آن ازروی اخلاص و صداقت گردن مینهند امید بیشتری می رود تا فرزندشان نیز به آموزههای دینی احترام بگذارد تقویت بعدشناختی نسبت به اسرار و فلسفه نماز و تبیین فواید و منافع آن باعث ایجاد و با افزایش انگیزه درفرزندان و تشویق و ترغیب آنها درانجام رفتار نماز میگ ردد والدین باید تلاش کنند که دراجرای هربرنامه ای فرزندشان فعالیت عبادی خود را بصورت امرواجب ودائمی درآورده و همیشه خود را به رعایت آن ملزم بداند و انگیزه و اشتیاق خود را از دست ندهدو برای کسب عادت نماز امور لازم را دراین ارتباط انجام دهد.