سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ایرج سلطانی – مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فولاد مبارکه

چکیده:

تحول سازمان در گروه جهت گیری های بهبود در همه زمینه ها و ابعاد سازمانی است برای اینکه بتوان در مسیر تحول قرارگرفت و آن را دوام داد نیاز است که در زمینه الزامات آن کار نمود و در ابعاد مختلف آن بطور یکپارچه و عمیق برنامه ریزی نمود. تحول ابتد ا نیازمند بلوغ سازمانی است یعنی اینکه الگوی سرامد و تحول برمبنای شکوفایی و بلوغ سازمانی مشروعیت پیدا می کند بلوغ سازمانی به معنای شکوفایی و تحول در افراد فرایندها و ساختار و با عمق مناسب موجب می گردد تا بنیادها ی توسعه ایجاد و نهادی گردد بلوغ فردی در سطوح مختلف سازمانی بلوغ فرایندها و ساختار سازمان را به دنبال دارد و در نتیجه سازمان نیز بالغ و تحول گر می شود براین اساس در مقاله حاضر سعی بر آن است که مفهوم بلوغ سازمانی الگوی سه بعدی بلوغ سازمانی ارایه و نقش آنها در تحول سازمان تبیین گردد.