سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه اکاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده علوم قرآنی، زاهدان
مهرناز گلی – استادیار دانشکده الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده:

امام موسی کاظم (ع) در عرصه های مختلف تاثیر بسزای ایفا کرده اند . همه ی تشنگان علم و کمال از چشمه مکتب او سیراب می شودند و چنان می اموخت که شاگردان وی در کمترین وقت می توانستند به مقامات عالی ایمانی و علمی برسند . هدف از موضوع حاضر بررسی نقش امام موسی کاظم علیه السلام د رتوسعه علم ، فرهنگ و تمدن اسلامی است . این مقاله پیرامون شخصیت امام علیه السلام و خلفای زمان ایشان ، نحوه ی عملکرد آنان و زندان های مخوف و ترسناکی که امام در آنها به سر بردند اشاره کرده است ، در آخر به نهضت علمی و فرهنگی ایشان و شاگردانی که آن حضرت تربیت کردند اشاره دارد . مقاله حاضر با روش توصیفی – کتابخانه ای با هدف بررسی نقش امام موسی کاظم علیه السلام در توسعه ی علم ، فرهنگ و تمدن اسلامی به منابع مختلف مراجعه کرده و به این نتیجه می رسد که : گر چه امام علیه السلام د رزمان سخت گیری شدید خلفای عباسی تحت فشارهای زیاد قرار داشتند ، ولی توانستند با سیاست عالمانه ی خویش و پیش گیری راه تقیه ، در زمینه های فرهنگی و علمی پیشرفت زیادی داشته و شاگردانی را تربیت کنند .