سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فاطمه اقیان – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

هویت یکی از مفاهیم کلیدی برای ایجاد تمامیت و کلیت منسجم در محلات است. محله زرگنده نیز در گذشته؛ همچون دیگر محل های قدیمی ایرانی؛ دارای هویت و انسجام بود وبه خوبی نیازهای اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی ساکنان محله را پوشش می داد و محله از مشارکت خودجوش اهالی محل برخوردار بود. ولی امروزه از هم گسیختگی و ضعف فضای کالبدی- اجتماعی محله باعث ارتباط ضعیف شهروندان با اجتماع محلی شده و مردم به مرور حس تعلق خود را به محله خود از دست می دهند و این بیگانگی و عدم احساس تعلق به محله، مشارکت آنها را برای ساماندهی و ارتقائ محل زندگیشان به حداقل رسانده است. در این مقاله، در جهت ارائه پیشنهادات کارآمد برای حل مشکلات موجود و رسیدن به نتیجه مطلوب، ضمن استفاده از اطلاعات خام و همچنین استفاده از نظرات شهروندان؛ اطلاعات داده پردازی و تحلیل گردیده و سپس با مشخص شدن ریشه مشکلات و نقاط ضعف موجود، راهکارهای ارائه شده طرح تدوین گردیده است.