سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فاطمه ظهرایی – کارشناس ارشد تربیت بدنی
رضا صابونچی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

امروزه خصوصی شدن (انتقال وظایف دارایی ها، فعالیت ها از دولت به بخش خصوصی) در ورزش یکی از ضرورت های توسعه ورزش شناخته شده است (مضفری و الهی. 1388). از طرفی سالهای اخیر آغاز ظهور مؤثر و قدتمند رسانه ها در ورزش بوده است به طوری که به جرأت می توان گفت بیشترین پیروزی و شکست این حوزه را باید در شناخت و بهره گیری متناسب از رسانه ها پی گرفت. از این رو یکی از ابعاد بسیار مهم در امر خصوصی سازی، نقش رسانه های گروهی در این امر است. رسانه ها می توانند مسیر توسعه خصوصی سازی را با تغییر ساخت ها، شناخت ها، عواطف، رفتارها و تضادها فراهم کنند. رسانه های با ایفاد نقش های متفاوت و با تأخیر در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می توانند برای خصوصی شدن ظرفیت سازی کنند (2) رسانه ها در توسعه و جذب منابع مالی ورزش نقش بسیار مهمی دارند، طوریکه نتایج بررسی های سجادی 1378، سیتفزون و ژانگ 2006 نقش رسانه های گروهی را در توسعه منابع مالی سازمان های ورزشی را تأئید کرده اند. اهمیت موضوع، یافت های بعضاً ضد و نقیض و کمبود اطالعات این حوزه از دلایلی است که لزوم انجام تحقیق حاضر را توجیه می نماید.