مقاله نقش اينترنت در توسعه سياسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1391 در مطالعات رسانه اي از صفحه 1 تا 9 منتشر شده است.
نام: نقش اينترنت در توسعه سياسي
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنولوژي هاي نوين
مقاله اينترنت
مقاله توسعه سياسي
مقاله مشارکت
مقاله ارتباطات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي سيدوحيد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دست يابي به توسعه سياسي يعني فرايندي که در جريان آن نظام هاي ساده اقتداگراي سياسي جاي خود را به نظام هاي حق راي همگاني، احزاب سياسي و بروکراسي هاي مدني مي دهند، نيازمند آگاهي و حرکت عمومي شهروندان از يک سو و پذيرش اراده حاکمان از سوي ديگر است. امروزه براي دست يابي به توسعه سياسي استفاده از وسايل ارتباط جمعي شرط لازم مي باشد، زيرا وسايل ارتباط جمعي از زمان پيدايش، تاثيرات شگرفي در حوزه هاي اجتماعي، سياسي، و فرهنگي جوامع به جا گذاشته اند.
سوالي که در اين مقاله در پي پاسخگويي به آن هستيم، اين است که اصولا در خصوص تحقق دستيابي به توسعه سياسي، اينترنت چه جايگاهي دارد؟ به عبارت ديگر آيا ارتباطات رايانه اي در اينترنت مي تواند زمينه توسعه سياسي را فراهم سازد؟
از مجموع مباحث ارائه شده ميتوان دريافت كه اينترنت با توجه به ويژگي هايي چون تعاملي بودن، همزمان بودن ارتباط، همه جايي بودن، فقدان كنترل مركزي، فقدان مالكيت بر شبكه و سانسور گريزي، فضاي مناسبي براي احياي ابعاد از دست رفته مشاركت سياسي و دموكراسي مي باشد.
در مجموع مي توان گفت که اينترنت بستري مناسب براي گسترش توسعه سياسي و مشارکت سياسي است، و رسانه هاي نوين مهارت ها و عوامل تازه اي را در مبارزات سياسي وارد کرده اند.