سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی شریفی – مدرس،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات همدان
مهسا السادات موسویان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات همدان
مژگان ترکمان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

از بین عناصر چهارگانه باد به دلیل اینکه هم می تواند خاک را فرسایش دهد و هم می تواند آب را به جریان بیاندازد و هم می تواند آتش را خاموش یا شعله ور کند از بین عناصر چهارگانه مهمتر و نیرومندتر شناخته شده است .بررسی باد جهت احداث ساختمان سابقه ای طولانی دارد که متأسفانه امروزه با آمدن فنآوری های نوین قدری مهجور مانده؛ به خصوص نقشی که باد در گذشته به عنوان عامل مهمی در تهویه طبیعی بناها ایفا مینموده است. بم از جمله شهرهای حاشیه دشت لوت واقع در استان کرمان، دارای بادهای با سرعت نسبتاً بالاست و بر عناصر شکل گرفته معماری در این منطقه تأثیرگذار بوده است. از این رو هدف بررسی نقش باد در این مقاله تحلیل باد در جهتگیری فضاها و ساخت و سازهای معماری در این شهر میباشد و در این راستا که از روش وصیفی تحلیلی بهره برده شده، به جریان هوا به عنوان یکی از عوامل مهم در شکلگیری معماری و آسایش حرارتی پرداخته شده است، که شامل: نقش ابعاد ساختمان، بازشوها و فرم و قرارگیری فضای معماری در شهر بم بیان شده، لذا قابلیت تعمیم به دیگر مکانها با چنین اقلیمی را نیز داراست.