سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پژمان شبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در دهه اخیر اینترنت و تجارت الکترونیک شکل تجارت در سازمان را به کلی دگرگون ساخته است و ساختار سازمان ها، روابطشان با مشتریان و شرکا و ذینفعان را تغییر داده است یکی از مدلهای تجارت الکترونیک تجارت الکترونیکی بین بنگاهی (B2B) است که دراین شکل از تجارت تمرکز بر ارتباط بین سازمان ها است این بستر اطلاعاتی جدید روابط بین سازمان ها و شکل ارتباطشان را درگرگون ساخته است و با فراهم کردن بستری اطلاعاتی و معاملاتی علاوه بر اینکه انتقال اطلاعات بین سازمان ها را سرعت می بخشند با جمع کردن اطلاعات خریداران و فروشندگان در یک نقطه باعث کاهش هزینه های جستجو شده و امکان ارتباط با خریداران و فروشندگان جدید را برای سازمان شرکت کننده در بازار فراهم می کنند دراین تحقیق سعی شده اثر بازارهای الکترونیک بر زنجیره تامین سازمان شرکت کننده بازار بررسی شود. بدین منظور کارکردهای بازار الکترونیک در سه دسته ۱- اطلاعات ۲- معاملات ۳- ارزش افزوده طبقه بندی شده و اثر این کارکردها بر عملرکد زنجیره تامین از دو بعد هزنیه و پاسخگویی به مشتری مورد ارزیابی قرار گرفته است نتایج کلی تحقیق حاضر نشان میدهد کارکردهای تعاملاتی بازار که انتقال اطلاعات بحرانی بین سازمانی را تسهیل میکنند بیشترین اثر را بر کاهش هزینه و کاهش زمان پاسخگویی به مشتری را دارا هستند.