سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

قاسم صادقی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
نفیسه رنجبرپاشاکلایی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

علی رغم اینکه ایران از ظرفیت های شناخته شده و ناشناخته فراوانی در عرصه گردشگری ملی و بین المللی برخوردار است، اما توجه جدی به این صنعت نشده و بخصوص در امر بازاریابی نه تنها سرمایه گذاری کافی انجام نگرفته، بلکه سیاستهای روشنی نیز تدوین و اتخاذ نگردیده است. با توجه به اهمیت بازاریابی گردشگری می توان گفت یکی از راههای اساسی برای توسعه کشور میتواند سرمایه گذاری و تدوین سیاست های روشن در امر بازاریابی باشد. از جمله عواملی که میتواند صنعت گردشگری کشور را توسعه و بهبود بخشد، بکارگیری ابزارها و پارامترهای موثر بازاریابی است. با برنامه ریزی و اجرای دقیق مدیریت بازاریابی می توان تا حدود زیادی درآمد ارزی گردشگری را افزایش، درآمدهای خارجی را متنوع و کشور را از آسیب پذیری ناشی از نوسانات قیمت نفت حفظ کرد. همچنین توجه به نگرش بازاریابی می تواند راه حلی برای افزایش جذب گردشگران باشد. با شناخت پتانسیلهای طبیعی، چشم اندازهای اکولوژیکی، منابع محیطی سودآور، جاذبه های فرهنگی و طبیعی و فقط آثار با ارزش محیطی می تواند از جنبه های اقتصادی تاثیر زیادی داشته و موجب اشتغال و کسب درآمد در سطح کشور گردد. یکی از این ظرفیت های مهم صنعت گردشگری، گردشگری روستایی می باشد که می تواند بهترین روش برای پویایی صنعت گردشگری در ایران می باشد. گردشگری روستایی عبارت است از فعالیت ها و گونه های مختلف گردشگری در محیط های مختلف روستایی و پیرامون آنها که در بردارنده ارزش ها و آثار متفاوتی برای محیط زیست روستا (طبیعی و انسانی) است. هدف از تحقیق حاضر، شناخت و بررسی تاثیر بازاریابی بر صنعت گردشگری روستایی می باشد.